Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Drodzy Rodzice
prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie poniższych załączników:
Informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole 2022_2023
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Upoważnienie do odbioru dziecka
Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka w innej gminie

Powyższe dokumenty muszą być opatrzone podpisem obojga rodziców (prosimy o wydruki dwustronne) i dostarczone do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, nie później niż do 12 września 2022 roku.

Niniejszym informujemy, że uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022r. został przyjęty Statut Przedszkola nr 97 w Łodzi. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zapisów niniejszego statutu.

Podstawa prawna:
art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
Statut Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi

Przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS V aktualizacja
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli - V aktualizacja